ثبت نام كافه فناوري هاي همگرا

  • لطفا جهت تکمیل فرایند ثبت نام اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.


  • هزینه ثبت نام برای اعضای دانشگاه تهران: 10.000 تومان
    هزینه ثبت نام برای اعضای سایر ارگان ها: 15.000 تومان