سرمایه‌گذاران (نهادهای مالی، صنایع، شرکت‌های کارفرمایی)

همان طور که می دانید سرمایه گذاری فرایند اتخاذ تصمیماتی است که مدیران از آن برای شناسایی طرح هایی که بر ارزش شرکت می افزاید، استفاده می کنند. مدیران صنایع، شرکت های کارفرمایی و نهادهای مالی می توانند به عنوان سرمایه گذار به همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بپردازند.

مدل های همکاری سرمایه گذاران و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به شرح زیر است:

مدل‌های سرمایه‌گذاری مشترک با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای توسعه به شرح زیر است:

علاقه مندان به سرمایه گذاری در هر کدام از بخش های ذکر شده، می توانند از طریق مراجعه به بخش سامانه عملیاتی و ثبت نام در قسمت مربوطه و یا از طریق ارسال نامه رسمی به ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، درخواست و طرح خود را مطرح نمایند.