1

آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات تاسیس شده است.

علاقه مندان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، فایل ذیل را مطالعه نمایند.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.