شعب مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شعبه مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران   

حوزه تخصصی : کلیه رشته های فنی 

آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر 

 تلفن :  61114216-021

زیربنا : 500 متر مربع

تاریخ راه اندازی : 98/02/08 – 1 ساله

سرپرست شعبه : دکتر مجید نیلی 

کارشناس شعبه : شفیعیان

فنی

شعبه مرکز نوآوری پردیس کیش دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز نوآوری

سازمان همکار : پردیس بین المللی کیش

حوزه تخصصی : IOT، هوش مصنوعی و بیگ دیتا

آدرس : جزیره کیش، بلوار میر مهنا، ابتدای نیایش، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

 تلفن :  07644430757 

زیربنا : 100 متر مربع

تاریخ راه اندازی : 20/ 02/ 99

سرپرست شعبه : مهندس صادق سقط چیان ثابت

کارشناس شعبه : ندارد

شعبه مرکز نوآوری جغرافیا (GIS) 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

حوزه تخصصی : GIS و ژئوماتیک   

آدرس : خیابان وصال شیرازی، نبش خیابان آذین، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2 

 تلفن :  61113524

زیربنا : 200 متر مربع

تاریخ راه اندازی : 

سرپرست شعبه : دکتر محمدخان

کارشناس شعبه : ندارد 

شعبه مرکز نوآوری دانشکده فنی ( کارولوکس ) 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

حوزه تخصصی : تمامی حوزه‌های دانشکده فنی 

آدرس : خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 تلفن :  61114216

 

 زیربنا : 360 متر مربع_ Fab Lab 70

تاریخ راه اندازی : اردیبهشت 98 

سرپرست شعبه : دکتر مجید نیلی احمد آبادی

کارشناس شعبه : ندارد 

شعبه مرکز نوآوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ( Smart Agriculture )  

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

حوزه تخصصی : کشاورزی 

آدرس : کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

 تلفن :  02632824800

 

 زیربنا : 340 متر مربع

تاریخ راه اندازی : آذر 99 

سرپرست شعبه : دکتر کیانی

کارشناس شعبه : محبوبه شریفی پور 

شعبه مرکز نوآوری پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ( Smart Agriculture Green Management ) 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران   

حوزه تخصصی : گیاهان دارویی 

آدرس : تهران، پاکدشت، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

 تلفن : 36016237

 زیربنا : 200  متر مربع

تاریخ راه اندازی : بهمن 99 

سرپرست شعبه : دکتر مجید قربانی جاوید

کارشناس شعبه : امین جوادزاده

شعبه مرکز نوآوری دانشکده فنی فومن 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : پردیس فنی فومن    

حوزه تخصصی : شیمی 

آدرس : استان گیلان، شهرستان فومن، میدان پاسداران، خیابان شهید فرجود کوی فرهنگیان، ساختمان پارک علم و فناوری 

 تلفن : 01334726013 الی 14 

زیربنا : 300 متر مربع

تاریخ راه اندازی : درحال تجهیز                                                      

سرپرست شعبه : دکتر مهدی شریفیان

کارشناس شعبه : معصومه نوروزی

شعبه مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده روانشناسی 

نوع شعبه : مرکز نوآوری و کارآفرینی 

سازمان همکار : دانشکده روانشناسی    

حوزه تخصصی : سلامت و بهداشت روان 

آدرس : خیابان جلال آل احمد، مقابل کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر علی محمد کاردان

 تلفن : 61117420

زیربنا : 250 متر مربع

تاریخ راه اندازی : آذر 99 

سرپرست شعبه : دکتر نقش 

کارشناس شعبه : ندارد 

شعبه مرکز نوآوری کوی دانشگاه 

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

حوزه تخصصی : loT-AL-IIoT

آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، کوی دانشگاه تهران، سالن شهید نوروزی 

 تلفن :  88220700 داخلی 181 

  زیربنا : 235 متر مربع 

تاریخ راه اندازی : تیر 99 

سرپرست شعبه : فاطمه صداقت فرد

کارشناس شعبه : ندارد 

شعبه مرکز نوآوری پردیس فارابی دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز نوآوری

سازمان همکار : پردیس فارابی دانشگاه تهران   

حوزه تخصصی :

توریسم و گردشگری، چاپ و نشر، صنایع خلاق و فرهنگی، صنایع غذایی و لبنی، محصولات بهداشتی

آدرس : قم، کیلومتر 5 جاده قم- تهران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، طبقه همکف ساختمان دانشکده مدیریت و حسابداری

 تلفن : 36166100-025

زیربنا : 850 متر مربع

تاریخ راه اندازی :  

سرپرست شعبه : دکتر آصف کریمی

کارشناس شعبه : ندارد