فراخوان عضویت شرکت‌های برنامه‌های رشد و پسارشد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمايت از شركت‌هاي فناور برنامه رشد و پسارشد، نسبت به پذيرش اين شركت‌ها به صورت عضو (غیر مستقر) اقدام نمايد. تمامي متقاضيان، در صورت واجد شرايط بودن مي‌توانند نسبت به ثبت نام در هریک از مراحل اين فراخوان(رشد، پسارشد) اقدام نمايند.

** لازم به ذكر است در صورت امكان استقرار در پارك، اولويت استقرار با شركت‌هاي عضو در پارک خواهد بود. همچنين خدمات قابل ارائه پارك به شركت‌هاي مستقر و عضو به شرح جدول پيوست مي‌باشد.

شما می توانید فرم های مورد نیاز جهت ادامه روند ثبت نام را از طریق لینک های ذیل دانلود فرمائید.

دانلود فرم های خام جهت تکمیل مرتبط با شرکتهای رشد

دانلود فرم های خام جهت تکمیل مرتبط با شرکتهای پسارشد

مشاهده خدمات قابل ارائه پارك به شركت‌هاي مستقر و عضو

مدت فراخوان: از تاریخ  98/11/01 شروع شده و به صورت مستمر ادامه دارد.

 

مراحل پذيرش:

  1. تكميل كاربرگ‌هاي پذيرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه رشد/پسارشد  (متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله)
  2. بررسي و پذيرش اوليه (تكميل پرونده)
  3.  شركت در جلسات داوري فني و كسب و كار و كارگروه ارزيابي
  4.  اعلام نتيجه نهايي

برآورد زماني :   مراحل پذيرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر سه ماه است.

نوع شرکت شرایط اولیه ثبت نام هزینه سالانه عضویت حق الزحمه داوری لینک ثبت نام
شرکت های برنامه رشد ۱- دارای نمونه محصول / خدمت قابل ارائه به بازار که از فرایند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس حاصل شده و همچنین دارای سطح آمادگی فناوری (TRL7) باشد.
۲- شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت (تیم کاری و هیئت موسس مشخص باشد)
۳-عدم عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور.
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ثبت نام
شرکت های برنامه پسا رشد ۱- سابقه سه ساله فعالیت شرکت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالیاتی (در صورت تغییر عنوان شرکت سوابق شرکت قبلی که حداقل ۵۰٪ سهام داران مشترک باشد.)
۲- داشتن حداقل هشت میلیارد ریال گردش مالی (مجموع کا درآمد و کل هزینه) مطابق اظهارنامه مالیاتی در سه سال اخیر (مجموعاً)
۳- ارائه حداقل ۳۰ لیست ماهانه بیمه در سه سال اخیر
۴-ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتی است که از فرایند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس تولید شده و در حال ارائه به بازار باسند.)
۵- دارای سطح آمادگی فناوری (TRL9) محصولات/ خدمات و سطح آمادگی تجاری مناسب
۶-عدم عضویت و استقرار هم زمان در سایر پارک های علم و فناوری
۶۰.۰۰۰.۰۰۰‍‍ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ثبت نام

جهت هماهنگي‌هاي بيشتر و همچنين سوالات خارج از موارد مطرح شده در روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 با كارشناس مربوطه به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ – داخلي ۱۸۶، تماس حاصل فرمائيد.