مقام معظم رهبری؛ سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی 01-01-1401 

فراخوان عضویت و استقرار شرکت ها در برنامه رشد، پسارشد و توسعه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد در راستای منویات مقام معظم رهبری، در سالی که توسط ایشان به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری گردیده است و در راستای تحقق شعار دانشگاه تهران” جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی” و براساس دستور رئیس محترم دانشگاه تهران نسبت به جذب حداکثری شرکت های دانش بنیان و فناور، اقدام به پذیرش آنها در برنامه های رشد، پسارشد و توسعه به شکل مستقر و عضو  نماید. تمامي متقاضيان، در صورت واجد شرايط بودن می توانند نسبت به ثبت نام در هریک از برنامه های مزبور اقدام به عمل آوردند.

       ** خدمات قابل ارائه پارک به شركت‌های مستقر و عضو به شرح جدول پيوست می‌باشد.

مراحل پذيرش: 

     1- تكميل كاربرگ‌های پذيرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه رشد، پسارشد و توسعه (متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله)

  * کاربرگ های پذیرش و مستندات درخواستی را از این قسمت دانلود نمایید.

  * لطفاً با دقت نسبت به انتخاب برنامه متناسب و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمائید (مطابق با ردیف های 9 و 10 شیت راهنمای کاربرگ شناسنامه اطلاعات متقاضیان پذیرش)

    ۲- بررسی و پذيرش اوليه (تكميل پرونده)

   ۳- شركت در جلسات داوری فنی و كسب و كار و كارگروه ارزيابی

   ۴- اعلام نتيجه نهايی پس از بررسی در شورای پذیرش پارک علم و فناوری

    * برآورد زمانی مراحل پذيرش از زمان تکمیل مدارک به طور متوسط برابر دو ماه است.
    * تیم‌ها یا شرکت‌های متقاضی باید حداقل سطح آمادگی فناوری آن‌ها (TRL) 7 باشد.

  • متقاضیان می توانند جهت دریافت پاسخ سوالات خارج از موارد مطرح شده، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 با كارشناس مربوطه به شماره تلفن3-88220700 داخلی ۱۸۶، تماس حاصل فرمائيد.

 

 

 

عضویت و استقرار شرکت‌ها در برنامه رشد، پسارشد و توسعه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 

نوع شرکت شرایط اولیه ثبت نام هزینه سالانه عضویت (ریال)

حق الزحمه داوری (ریال)

لینک ثبت نام
برنامه رشد ۱- دارای نمونه محصول / خدمت قابل ارائه به بازار كه از فرآيندهاي تحقيق و توسعه و يا مهندسی معكوس، حاصل شده و همچنين دارای سطح آمادگی فناوری (TRL7) باشد.
۲- شركت ثبت شده و يا در شرف ثبت (تيم كاری و هيئت مؤسس مشخص می‌باشد.)
3- داشتن رتبه E یاF شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتی (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش)
4- عدم عضويت و استفاده از تسهيلات ساير مراكز رشد و پارك‌های علم و فناوری كشور
5۰.۰۰۰.۰۰۰ 8.70۰.۰۰۰  لینک ثبت نام
 برنامه پسارشد ۱- سابقه سه ساله فعاليت شركت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالياتی برای سه سال اخیر (در صورت تغيير عنوان شركت، سوابق شركت قبلی كه حداقل ۵۰% سهام‌داران مشترك باشند)
۲- داشتن رتبه C یاD شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتی (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش)
۳- ارائه حداقل ۳۰ ليست ماهانه بيمه در طی سه سال اخير
۴- ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتی است كه از فرآيندهای تحقيق و توسعه و يا مهندسی معكوس توليد شده و در حال ارائه به بازار باشند.)
۵- دارای سطح آمادگي فناوری (TRL9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
6- دارای سطح آمادگی تجاری(CRL 8,9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
7- عدم عضويت و استقرار هم‌زمان در ساير پارك‌های علم و فناوری كشور
10۰.۰۰۰.۰۰۰ 16.000.000 لینک ثبت نام

 برنامه توسعه

۱- سابقه سه ساله فعاليت شركت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالياتی برای سه سال اخیر (در صورت تغيير عنوان شركت، سوابق شركت قبلی كه حداقل ۵۰% سهام‌داران مشترك باشند)

۲- داشتن رتبه A یاB  شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتی (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش)

۳- ارائه حداقل ۳۰ ليست ماهانه بيمه در طی سه سال اخير

۴- ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتی است كه از فرآيندهای تحقيق و توسعه و يا مهندسی معكوس توليد شده و در حال ارائه به بازار باشند.)

۵- دارای سطح آمادگي فناوری (TRL9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)

6- دارای سطح آمادگی تجاری(CRL 8,9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)

7- عدم عضويت و استقرار هم‌زمان در ساير پارك‌های علم و فناوری كشور

200.000.000 16.0۰۰.۰۰۰ لینک ثبت نام

* درخواست عضویت شرکت‌هایی که کمتر از سه سال از تأسیس آن‌ها گذشته و دارای رتبه A تاD شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتی (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش) باشند، نیز قابل بررسی است.