عضویت شرکت‌های برنامه رشد، پسارشد و توسعه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمايت از شركت‌هاي فناور برنامه رشد، پسارشد و توسعه نسبت به پذيرش اين شركت‌ها به صورت عضو (غیرمستقر) اقدام نمايد. تمامي متقاضيان، در صورت واجد شرايط بودن مي‌توانند نسبت به ثبت نام در هریک از مراحل اقدام نمايند.

 

     ** لازم به ذكر است در صورت امكان استقرار در پارك، اولويت استقرار با شركت‌هاي عضو خواهد بود. همچنين خدمات قابل ارائه پارك به شركت‌هاي مستقر و عضو به شرح جدول پيوست مي‌باشد.

شما می توانید فرم های مورد نیاز جهت ادامه روند ثبت نام را از طریق لینک ذیل دانلود فرمائید.

 دانلود فرم های خام جهت تکمیل توسط شرکت‌های متقاضی استقرار  

مراحل پذيرش:

  1. تكميل كاربرگ‌هاي پذيرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه رشد، پسارشد و توسعه (متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله)
  2. بررسي و پذيرش اوليه (تكميل پرونده)
  3.  شركت در جلسات داوری فنی و كسب و كار و كارگروه ارزيابی
  4.  اعلام نتيجه نهايی پس از بررسی در شورای پذیرش پارک علم و فناوری

      ** برآورد زماني مراحل پذيرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر دو ماه است.

جهت هماهنگي‌هاي بيشتر و همچنين سوالات خارج از موارد مطرح شده در روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 با كارشناس مربوطه به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰  الی 4 داخلي ۱۸۶، تماس حاصل فرمائيد.

 

نوع شرکت شرایط اولیه ثبت نام هزینه سالانه عضویت حق الزحمه داوری لینک ثبت نام
 برنامه رشد ۱- داراي نمونه محصول / خدمت قابل ارائه به بازار كه از فرآيندهاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس، حاصل شده و همچنين داراي سطح آمادگي فناوري (TRL7) باشد.
۲- شركت ثبت شده و يا در شرف ثبت (تيم كاري و هيئت مؤسس مشخص مي‌باشد.)
3- داشتن رتبه E یاF شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتي (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش)
4- عدم عضويت و استفاده از تسهيلات ساير مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري كشور
4۰.۰۰۰.۰۰۰ 4.35۰.۰۰۰  ثبت نام
 برنامه پسارشد ۱- سابقه سه ساله فعاليت شركت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالياتي برای سه سال اخیر (در صورت تغيير عنوان شركت، سوابق شركت قبلي كه حداقل ۵۰% سهام‌داران مشترك باشند)
۲- داشتن رتبه C یاD شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتي (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش)
۳- ارائه حداقل ۳۰ ليست ماهانه بيمه در طي سه سال اخير
۴- ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوري متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتي است كه از فرآيندهاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس توليد شده و در حال ارائه به بازار باشند.)
۵- دارای سطح آمادگي فناوري (TRL9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
6- دارای سطح آمادگی تجاری(CRL 8,9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
7- عدم عضويت و استقرار هم‌زمان در ساير پارك‌هاي علم و فناوري كشور
8۰.۰۰۰.۰۰۰ 12.500.000 ثبت نام

 برنامه توسعه

۱- سابقه سه ساله فعاليت شركت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالياتي برای سه سال اخیر (در صورت تغيير عنوان شركت، سوابق شركت قبلي كه حداقل ۵۰% سهام‌داران مشترك باشند)

۲- داشتن رتبه A یاB  شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتي (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش)

۳- ارائه حداقل ۳۰ ليست ماهانه بيمه در طي سه سال اخير

۴- ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوري متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتي است كه از فرآيندهاي تحقيق و توسعه و يا مهندسي معكوس توليد شده و در حال ارائه به بازار باشند.)

۵- دارای سطح آمادگي فناوري (TRL9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)

6- دارای سطح آمادگی تجاری(CRL 8,9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)

7- عدم عضويت و استقرار هم‌زمان در ساير پارك‌هاي علم و فناوري كشور
160.000.000 12.5۰۰.۰۰۰ ثبت نام
درخواست عضویت شرکت‌هایی که کمتر از سه سال از تأسیس آن‌ها گذشته و دارای رتبه A تاD شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالياتي (براساس اطلاعات وارد شده در شیت 9 کاربرگ پذیرش) باشند، نیز قابل بررسی است.