شرکت محترم مستقلر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شما میتوانید از طریق تکمیل فرم ذیل پس از هدایت به درگاه پرداخت بانکی متعلق به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اجاره مربوط به دوره زمانی مشخص شده را پرداخت نمایید.

پرداخت مبلغ اجاره

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY