همکاری در طرح نانو وی سی و میکرو وی سی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طرح سرمایه گذاری مشترک (پارک و سرمایه گذاران) بر روی ایده ها و طرح ها در مراحل اولیه سرمایه گذاری( Early stage ) تعریف کرده است. این مدل سرمایه گذاری دارای جزییات بیشتری است که در جلسات با سرمایه گذار مطرح می گردد.