آرشیو اخبار

اخبار

پنجمین کافه گفت وگو؛ وبینار آشنایی با برنامه‌های مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پنجمین وبینار کافه گفت وگوی برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی را به منظور آشنایی مخاطبان با برنامه‌ها