آرشیو رویداد و اخبار

رویدادهای این ماه

اخبار

«روبرو» روبروی ویروس کرونا

“روبرو” سرویس برگزاری راحت، باکیفیت و سریع جلسات آنلاین ویدیویی است. هدف روبرو گسترش فرهنگ دورکاری و برگزاری جلسات غیرحضوری و آنلاین است، در این

اخبار

جلوتر از کووید-19 حرکت کنیم

با انتشار بیماری «کرونا-2019» در ایران و لزوم آگاهی از ماهیت این بیماری و توجه به نکات کلیدی در این زمینه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

اخبار

طرح رویش تمدید شد…

بنا به در خواست فراوان متقاضیان جهت شرکت در طرح رویش، زمان پایان فراخوان تا تاریخ 10 اسفند ماه تمدید شد. ثبت‌نام متقاضيان تنها به