آرشیو رویداد و اخبار

رویدادهای این ماه

اخبار

وبینار آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (برنامه رویش و شکوفایی)

**لینک ورود به وبینار ” آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (برنامه رویش و شکوفایی)“ ***زمان

اخبار

مشکلات حقوقی در بحران جهانی قرن اخیر

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، سومین وبینار در زمینه توسعه کسب وکار و چالش های حقوقی در شرایط کرونا را با حضور دکتر علی

اخبار

4 توصیه برای بهبود مدل کسب وکار

بسیاری فکر می کنند داشتن ایده منحصر به فرد که به فکر کسی دیگر خطور نکرده یا تولید محصولی خاص که تاکنون وجود نداشته است،