آرشیو رویداد و اخبار

رویدادهای این ماه

اخبار

دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی

همایش بین المللی دانشگاه‌های فرانسه زبان با حضور دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، آژانس دانشگاهی فرانسه زبان و سفارت فرانسه و با موضوع” چالش بین رشته‌ای در آموزش