آرشیو رویداد و اخبار

رویدادهای این ماه

اخبار

” ExporTech ” ادامه می‌یابد ….

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کافه ” ExporTech ” را که در حقیقت ادامه فعالیت های این پارک در راستای رونق و توانمندسازی بسترهای

اخبار

پارک دانشگاه تهران : تفاهم نامه همکاری با استان کردستان، استان قزوین، استان مرکزی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و قرارداد با صندوق پژوهش دانشگاه تهران امضا شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نمایندگی دکتر عباس زارعی هنزکی (رئیس پارک) با پارک علم و فناوری استان مرکزی به نمایندگی دکتر محمد