وام کارگشایی

به منظور حمایت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، این پارک نسبت به اعطای تسهیلات کوتاه مدت با عنوان وام کارگشایی به شرکت های مستقر و از طریق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه
تهران (به عنوان کارگزار پارک) اقدام می نماید.

 این وام به صورت تسهیلات کوتاه مدت “با عنوان وام کارگشایی” و از طریق صندوق پژوهشو فناوری دانشگاه تهران (به عنوان کارگزار پارک) به شرکت های مستقر اعطا می شود.

  1. مبلغ این وام معادل 12\1 (یک دوازدهم) آخرین گردش مالی معتبر شرکت و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال می باشد منوط بر آنکه از سقف اعتباری شرکت که توسط صندوق ارزیابی می گردد، تجاوز ننماید.
  2. سود سالانه وام بر اساس فرمول زیر تعیین و با هماهنگی پارک توسط صندوق ابلاغ می شود که متعلق به صندوق می باشد.
    4\3  نرخ وام عقود غیر مشارکتی + 1.5 = نرخ سود سالانه
    * 1.5 کارمزد محاسبه می شود.
  3. نوع و مبلغ وثایق و ضامنین تابع ضوابط داخلی صندوق می­باشد.
  4. جرایم تاخیر در بازپرداخت وام و وصول مطالبات تابع ضوابط داخلی صندوق می باشد.
  5. نحوه بازپرداخت وام، به صورت یکجا یا اقساطی بر اساس شرایط زیر توسط صندوق تعیین می گردد:
  

* منظور از شاخص، وضعیت نیروی انسانی و فناوری شرکت است. 

تبصره 1: اخذ وام‌های همزمان توسط یک متقاضی تا سقف تعیین شده بلامانع می‌باشد.

تبصره 2: نرخ سود این تسهیلات  (از نوع عقود غیرمشارکتی) براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تعیین شده است که در صورت تغییر از سوی بانک مرکزی مشمول این دستورالعمل نیز خواهد شد..

برای دریافت وام کارگشایی چه کاری باید انجام دهم؟

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با واحد امور قراردادها و خدمات مدیریتی به شماره 88220700 الی 4 داخلی 146 و 130 تماس حاصل فرمایید.