حوزه ریاست

دکتر عباس زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
امیرفتاح ضیایی رئیس دفتر داخلی 102
ساناز ثمودیان مسئول دفتر داخلی 104

امور برنامه ریزی و نظارت

وظایف این واحد در حوزه قوانین، مقررات، فرآیندهای کاری، کارگروه ها، بودجه، اطلاعات و آمار می باشد.

مریم سادات طاهری کارشناس مسئول داخلی 160

امور فناوری اطلاعات

وظایف این واحد در حوزه خدمات شبکه، سخت افزار و نرم افزار و فروش خدمات فناوری اطلاعات به واحدهای فناور عضو پارک می باشد.

میثم ستاری مسئول داخلی 169
روزبه غلامی کارشناس داخلی

امور کنترل پروژه

وظایف این واحد در حوزه کنترل پروژه های سازمان می باشد.

خدیجه امیریان مسئول داخلی 183
سمیه محبی فر کارشناس داخلی 167
سمیه تاج دینی کارشناس داخلی

امور بین الملل

وظایف این واحد در حوزه فعالیت های بین المللی ستاد و واحدهای فناور عضو می باشد.

خدیجه امیریان مسئول داخلی 183
پدرام دستور کارشناس داخلی

امور ارتباطات و رسانه

وظایف این واحد در حوزه ارتباطات، اطلاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی می باشد.

مرضیه خانزاده مسئول داخلی 142
معظمی کارشناس داخلی
کوثری کارشناس داخلی 139

آینده پژوهی

وظایف این واحد در حوزه اجرای پروژه آینده پژوهی فناوری می باشد.

امیر ضیایی مهرجردی مسئول داخلی

شبکه فناوری

وظایف این واحد در حوزه هماهنگی و اجرای برنامه شبکه فناوری دانشگاه تهران و شعبه های پارک می باشد.

محمدعلی جعفری مسئول داخلی

شعبه ها

وظایف این واحد در حوزه اجرای برنامه های حمایتی پارک از هسته ها و شرکت های عضو می باشد.

حسین شعبانعلی فمی سرپرست شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داخلی
صادق سقط چیان ثابت سرپرست شعبه پردیس کیش داخلی
مهدی شریفیان سرپرست شعبه دانشکده های فومن و کاسپین داخلی
احدباقرزاده خلخالی سرپرست شعبه پردیس ابوریحان داخلی
معصومه نوروزی کارشناس شعبه دانشکده های فومن و کاسپین داخلی
محبوبه شریفی پور کارشناس شعبه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داخلی 123
 احدزاده کارشناس پردیس ابوریحان داخلی

معاونت اجرایی و پشتیبانی

دکتر هاشم آقازاده معاون اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری
زینب بی غم مسئول دفتر داخلی 105

امور مالی

وظایف این واحد در حوزه مالی و حسابداری می باشد.

لیلا میرزائی رئیس اداره داخلی 133
ربابه بیوک آقائی کارشناس داخلی 147
معصومه پازوکی رنجبر کارشناس داخلی 132
مینایی کاردان داخلی  131
مهدی میر امین اموال داخلی 126

امور پشتیبانی

وظایف این واحد در حوزه پشتیبانی ستاد و شهرداری پارک می باشد.

علی بیدمشگی پور کارشناس مسئول داخلی 118
امین غلامی کارشناس داخلی
 جواد سرلک کارشناس داخلی
 هادی علی اصغری کارشناس داخلی 176

امور عمرانی

وظایف این واحد در حوزه احداث، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و مخابرات می باشد.

رضا سندانی کارشناس مسئول داخلی 120
غلامرضا رهنما کارشناس داخلی 129
امیر قلی دماوندی کارشناس داخلی 143

امور قراردادها و خدمات مدیریتی

وظایف این واحد در حوزه انعقاد و پیگیری قراردادها، ارتباط با شرکت های کارفرمایی و پیگیری پروژه ها و مناقصات می باشد.

سیده نفیسه سیدمحمدی رئیس اداره داخلی 166
فاطمه عظیمی کارشناس داخلی 146
سنا پناهیان کارشناس داخلی

معاونت توسعه فناوری

  معاون توسعه فناوری
  مسئول دفتر داخلی

مدیریت پذیرش و ارزیابی واحدها فناوری

وظایف این واحد در حوزه پذیرش متقاضیان عضویت و ارزیابی عملکرد اعضای پارک می باشد.

محمد رضایی مدیر داخلی 112
زهرا رشیدیان کارشناس داخلی 135
جواد سلیمانی نژاد کارشناس داخلی 137
سعید حقیقی کارشناس داخلی

مدیریت توسعه واحدهای فناور

وظایف این واحد در حوزه راهبری و خدمات شرکت های عضو برنامه توسعه پارک می باشد.

  مدیر داخلی
  معاون داخلی
  کارشناس داخلی
  کارشناس داخلی

امور انتقال فناوری

وظایف این واحد در حوزه خدمات ارزشگذاری فناوری و تامین سرمایه از طریق شبکه سرمایه گذاران، ارتباط با صندوق های مالی و VC  می باشد.

خدیجه امیریان مسئول داخلی 183

اداره تجاری سازی و خدمات تخصصی

وظایف این واحد در حوزه ارائه خدمات توانمندسازی کسب و کار شامل آموزش، مشاوره، راهبری و سایر خدمات حوزه تجاری سازی نظیر نمایشگاه ها، رویدادها، رونمایی، فن بازار و … می باشد.

مرضیه مخلص آبادی فراهانی رئیس اداره داخلی 168
تینا کیهانی کارشناس داخلی 171
مهدی  طارمی کارشناس داخلی 138

مرکز نوآوری و کارآفرینی

وظایف این واحد در حوزه راهبری و خدمات هسته های عضو برنامه های رویش، شکوفایی و جهش پارک می باشد.

  رئیس مرکز داخلی
فاطمه صداقت فرد معاون مرکز داخلی 181
مهدی جمالی کارشناس مرکز داخلی 154
سولماز امینی کارشناس مرکز داخلی 164

مرکز رشد واحدهای فناور

وظایف این واحد در حوزه راهبری و خدمات شرکت های عضو برنامه های رشد و پسارشد پارک می باشد.

  رئیس مرکز داخلی
میثم یوسفی معاون مرکز داخلی 122
مرجان چمنی کارشناس مرکز داخلی 124
امیرحسین حسن زاده کارشناس مرکز داخلی 116