شبکه فناوری 

شبکه فناوری دانشگاه تهران“ شبکه‌ای هوشمند و پویا از شبکه بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاه تهران در پردیس‌ها ، دانشکده‌ها، و موسسات و مراکز مرتبط با دانشگاه تهران( Network of Network) )، منطبق بر اصول و قوانین حاکم بر پارک‌های علم و فناوری نسل سوم و چهارم است که بستری تعاملی و بین رشته ای در کشور برای ایجاد و توسعه فناوری و بهبود سبک زندگی و اثرگذاری بر اقتصاد کشور فراهم می‌نماید.

ماموریت شبکه فناوری

ماموریت شبکه فناوری ارائه خدمات به واحدها و هسته های فناور، ایده پردازی و دریافت خدمت از بازیگران اکوسیستم، به اشتراک گذاری دانش و منابع، تسهیل ارتباطات بین بازیگران اکوسیستم، یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های فناوری دانشگاه تهران، حرکت به سمت ایجاد آرمان شهر دانش و تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم و چهارم در ایجاد و توسعه فناوری در بستر پارک علم و فناوری می‌باشد.‌

اهداف شبکه فناوری

ایجاد نودها و شبکه فناوری برای دانشجویان و اساتید به منظور کارآفرینی و نوآوری
ارتقا رتبه دانشگاه در کارآفرینی با پرورش ایده ها به‌سمت نیاز بازار
تولید IP و ایده و کسب درآمد از آن
ترویج فرهنگ نوآوری در دانشگاه تهران و حرکت به سمت نوآوری باز

ارکان شبکه فناوری

• شورای پارک با ریاست رییس دانشگاه تهران
• رئیس پارک (رئیس شبکه فناوری)
• شورای فناوری دانشگاه
• کمیته های تخصصی فناوری
• شورای فناوری دانشکده مستقل/پردیس
• کمیته راهبری مراکز نوآوری /مراکز رشد/شعب تخصصی
• واحدهای فناور / هسته های فناور
• نمایندگان پیشخوان فناوری

مخاطبان شبکه فناوری

  1. واحدهای فناور
  2. هسته های فناور
  3. صاحبان ایده
  4. دانشجویان
  5. اساتید
  6. کسب و کارهای خرد و متوسط
  7. شتاب دهنده ها
  8. صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر و سرمایه گذاران و…
  9. صنایع و…