کلینیک کسب و کار [مشکل را به مسئله تبدیل کنید، سپس به دنبال راه حل آن باشید.]

مشاوران کسب و کار افرادی صاحب تجربه و متخصص در یک حوزه خاص هستند که می توانند به شما در پیدا کردن بهترین راه حل کمک کنند و موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها شوند.

حوزه های مشاوره: حقوقی، مدیریتی، بیمه، مالی و سرمایه گذاری، مالیاتی

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
مشاور حقوقی (خانم مینا سلگی) مشاور کسب و کار مشاور بیمه (مهندس وهاب رنجبر) مشاور سرمایه گذاری مشاور مالیاتی، حسابداری و حسابرسی