کلینیک کسب و کار [مشکل را به مسئله تبدیل کنید، سپس به دنبال راه حل آن باشید.]

مشاوران کسب و کار افرادی صاحب تجربه و متخصص در یک حوزه خاص هستند که می توانند به شما در پیدا کردن بهترین راه حل کمک کنند و موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها شوند.

حوزه های مشاوره:

روز شنبه: مشاور حقوقی(خانم دکتر مینا سلگی)

روز یکشنبه: مشاور کسب و کار (آقای مهندس غفاری)

روز دوشنبه: مشاور بیمه (آقای مهندس رنجبر)

روز چهارشنبه: مشاور مالیاتی، حسابداری، حسابرسی ( آقای مهندس یزدی)