عنوان مرجع تصویب تاریخ تصویب
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شورای گسترش آموزش عالی 13900307
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات هیأت وزیران 13910821
آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 13891221
بخش نامه مجوز تشکیل شرکت به عنوان واحد فناور توسط اعضا هیأت علمی مدیر کل بررسی های فنی و هماهنگی امور حسابرسی وزارت خانه ها، مؤسسات دواتی و نهادها  
آیین نامه تأسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری (انکوباتور ها) شورای گسترش آموزش عالی 13811217
اساس نامه مراکز رشد واحدهای فناوری شورای گسترش آموزش عالی 13811217
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مجلس شورای اسلامی 13890830
اساس نامه شرکت دانشگاهی خصوصی هیأت امنای دانشگاه تهران  
شیوه نامه ایجاد شرکت های دانشگاهی دانشگاه تهران هیأت امنای دانشگاه تهران 13850914
آیین نامه اجرایی نحوه مشارکت دانشگاه در ایجاد شرکت های خصوصی دانشگاهی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  
مواد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی 13951214
مواد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مجلس شورای اسلامی 13951110
آئین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 13990213
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان    
معافیت مالیاتی حقوق کارکنان فعال در شرکتهای مستقر در پارک مصوبه هیات وزیران  
آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا  هیات وزیران 13980229
صلاحیت پارک ها در عقد قرارداد پژوهشی وزارت علوم 13900821
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ICT سازمان تامین اجتماعی  
مجوز تشکیل شرکت به عنوان واحد فناور توسط اعضای هیات علمی دیوان محاسبات کشور 13880227
آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌   13840510
آيين‌نامه بند (14) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده    
انعقاد قرارداد تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر وزارت علوم 13901215
مجوز ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی در قراردادها با دستگاه های اجرایی هیأت وزیران 13870107
ترک تشریفات در مناقصات جهت ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به دانشگاه ها هیأت وزیران 13860806
نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی 1389
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400)مجلس شورای اسلامی 13951214
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1358
سیاست های کلی علم و فناوری کشورابلاغی مقام معظم رهبری13930629
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری 13921130
سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه
ایرانی
ابلاغی مقام معظم رهبری 13911124
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام13690829
راهکارهای اجرایی ارتقای علم و فناوری کشورشورای عالی انقلاب فرهنگی13820925
شاخص های ارزیابی علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی 13811024
سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی 13951014
آیین نامه نحوه فعالیتهای مشخص به منظور تأسیس و توسعه کریدورهای علم و فناوری کشورهیأت وزیران 13840429
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمجلس شورای اسلامی13860807
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمجلس شورای اسلامی13871101
110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان و نحوه استفاده از آنهامعاونت علمی ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی1389
آیین نامه اجرایی و اصلاحات قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعاتهیأت وزیران13910821
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیانهیأت وزیران 13940824
دستورالعمل اجرایی معافیت های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیانمجلس شورای اسلامی 13890805
تسهیلات نظام وظیفه تخصصی در شرکت های دانش بنیان و فناور
حمایت از صادرات و تبادل فناوری شرکت های دانش بنیان1393
دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعاتهیأت وزیران 13910929
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعاتهیأت وزیران 13931126
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانیمجلس شورای اسلامی13980215