عنوان مرجع تصویب تاریخ تصویب
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها شورای گسترش آموزش عالی 13900307
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات هیأت وزیران 13910821
آيين نامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غیردولتی (متشکل از اشخاص حقیقی) شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 13891221
بخش نامه مجوز تشکیل شرکت به عنوان واحد فناور توسط اعضا هیأت علمی مدیر کل بررسی های فنی و هماهنگی امور حسابرسی وزارت خانه ها، مؤسسات دواتی و نهادها  
آیین نامه تأسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری (انکوباتور ها) شورای گسترش آموزش عالی 13811217
اساس نامه مراکز رشد واحدهای فناوری شورای گسترش آموزش عالی 13811217
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مجلس شورای اسلامی 13890805
اساس نامه شرکت دانشگاهی خصوصی هیأت امنای دانشگاه تهران  
شیوه نامه ایجاد شرکت های دانشگاهی دانشگاه تهران هیأت امنای دانشگاه تهران 13850914
آیین نامه اجرایی نحوه مشارکت دانشگاه در ایجاد شرکت های خصوصی دانشگاهی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  
مواد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی 13951214
مواد مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مجلس شورای اسلامی 13951110
آئین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان کارگزوه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان 13961002
فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان    
معافیت مالیاتی حقوق کارکنان فعال در شرکتهای مستقر در پارک مصوبه هیات وزیران  
آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا  هیات وزیران 13980229
صلاحیت پارک ها در عقد قرارداد پژوهشی وزارت علوم 13900821
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ICT سازمان تامین اجتماعی  
مجوز تشکیل شرکت به عنوان واحد فناور توسط اعضای هیات علمی دیوان محاسبات کشور 13880227
آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌   13840510
آيين‌نامه بند (14) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده    
انعقاد قرارداد تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر وزارت علوم 13901215
مجوز ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی در قراردادها با دستگاه های اجرایی هیأت وزیران 13870107
ترک تشریفات در مناقصات جهت ارجاع کارهای پژوهشی و تحقیقاتی به دانشگاه ها هیأت وزیران 13860806