شعبه مرکز رشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز رشد

سازمان همکار : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

حوزه تخصصی : کشاورزی و منابع طبیعی

آدرس : البرز، کرج، چهارراه دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 تلفن : 32824800-026

زیربنا : 1150 متر مربع

تاریخ راه اندازی : 95/04/13 – 5 ساله

سرپرست شعبه : دکتر حسین شعبانعلی فمی

کارشناس شعبه : محبوبه شریفی پور

پردیس منابع طبیعی

شعبه مرکز رشد دانشکده فنی فومن 

نوع شعبه : مرکز رشد

سازمان همکار : دانشکده فنی فومن    

حوزه تخصصی : فنی و مهندسی _ گردشگری _ صادرات 

آدرس : استان گیلان، شهرستان فومن، کیلومتر 1 جاده ماسوله، دانشکده فنی فومن.

 تلفن : 4945026-0912

زیربنا : 500 متر مربع

تاریخ راه اندازی : 95/08/01 -3ساله                                                         

سرپرست شعبه : دکتر مهدی شریفیان

کارشناس شعبه : معصومه نوروزی

فومن

شعبه مرکز رشد منطقه آزاد انزلی 

نوع شعبه : مرکز رشد

سازمان همکار : منطقه آزاد انزلی  

حوزه تخصصی : صادرات 

آدرس : منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، فاز تجارت و سیاحت، سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی انزلی 

 تلفن : 91033503-013

زیربنا : 14 متر مربع

تاریخ راه اندازی : آذر 97

سرپرست شعبه 

کارشناس شعبه :  زهرا گلشن 

منطقه آزاد انزلی

شعبه مرکز رشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز رشد

سازمان همکار : پردیس ابوریحان دانشگاه تهران   

حوزه تخصصی : کشاورزی و زراعت

آدرس : پاکدشت، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

 تلفن : 2117421-0910

زیربنا : 1300 متر مربع

تاریخ راه اندازی : 95/05/26 – 5 ساله

سرپرست شعبه : دکتر مجید قربانی جاوید

کارشناس شعبه : حدادزاده

پردیس ابوریحان

شعبه مرکز رشد پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز رشد

سازمان همکار : پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران   

حوزه تخصصی : اینترنت اشیا، مهندسی

آدرس : کیش، بلوار میرمهنا، ابتدای خیابان نیایش، مجتمع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 

 تلفن : 44430757-076

زیربنا :  80 متر مربع

تاریخ راه اندازی : مرداد 99

سرپرست شعبه : مهندس صادق سقط چیان ثابت 

کارشناس شعبه : 

پردیس کیش

شعبه مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

نوع شعبه : مرکز نوآوری 

سازمان همکار : دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران   

حوزه تخصصی : کلیه رشته های فنی 

آدرس : تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر 

 تلفن :  61114216-021

زیربنا : 500 متر مربع

تاریخ راه اندازی : 98/02/08 – 1 ساله

سرپرست شعبه : دکتر مجید نیلی 

کارشناس شعبه : شفیعیان

فنی