• واحد های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران
  • دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران
  • اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران
  • پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
  • بنیاد حامیان دانشگاه تهران
  • پردیس البرز دانشگاه تهران
  • معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
  • پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • اداره کل حراست دانشگاه تهران
  • معاونت دانشجویی دانشگاه تهران
  • کانون مهندسین فارغ التحصیلان دانشکده فنی
  • دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
  • صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران
  • پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
  • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران
  • دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
  • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
  • پردیس کاسپین دانشگاه تهران
  • پردیس علوم دانشگاه تهران
 • سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
  • مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  • پارک علم و فناوری استان گیلان
  • پارک علم و فناوری استان قم
  • پارک ملی علم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
  • دانشگاه صدا و سیما
  • پژوهشگاه نیرو
  • پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • دانشگاه لایبزیگ آلمان
  • مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی
  • دانشگاه صنایع و معادن ایران
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • دانشگاه لبنان
  • مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو
 • سازمان ها و صنایع
  • شرکت همکاران سیستم
  • شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
  • فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران
  • شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
  • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور
  • شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
  • مؤسسه عدالت آفرینان فناوری اطلاعات عصر نوین
  • شرکت فناوری هوشمند دادگان بومرنگ
  • بنیاد نیکوکاری جمیلی
  • سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی
  • شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بوشهر
  • بانک تجارت
  • سازمان مدیریت صنعتی
  • مؤسسه دانش بنیان برکت
  • شرکت مادر تخصصی دانش بنیان لیدکو
  • شرکت فرابورس ایران
  • فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
  • شرکت تهویه
  • شرکت ملی حفاری ایران
  • سازمان ترویج کشاورزی
  • شرکت مشاوران کسب و کار و فناوری امین ایرانیان (مکفا)
  • شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه
  • شرکت نفت فلات قاره
  • شرکت توسعه و ترابر پیشرانان راه ابریشم