دیندار مطرح کرد؛ شبکه سازی ضرورت توسعه زیست بوم نوآوری در کشور

رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور گفت؛ شبکه سازی کلیدی ترین روش در  جهت انتقال تجربه و علم در میان مراکز رشد و در نهایت توسعه زیست بوم نوآوری در کشور است .

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ نشست روسای مراکز رشد مستقر در تهران با حضور دکتر محسن دیندار، رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور، دکتر ایرج الله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  و مهندس میثم یوسفی رییس مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  و مدیران مراکز رشد و فناوری استان تهران  روز چهارشنبه دوم شهریورماه به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر محسن دیندار در این نشست با اشاره به اینکه یکی از روش های مهم و کلیدی در توسعه زیست بوم فناوری کشور شبکه سازی است، گفت؛  با توجه به تعداد قابل توجه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در سطح استان تهران؛ ضروری است مدیران و معاونان مراکز رشد و فناوری به صورت مرتب و مستمر با یکدیگر در ارتباط باشند .

رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور با بیان اینکه اینگونه نشست ها باید به صورت مستمر برگزار شود ادامه داد؛ نشست های سازمان یافته و مستمر می تواند به انتقال تجربیات و منابع علمی و تخصصی ما بین مدیران و کارمندان در جهت توسعه واحدهای فناور و افزایش شرکت های دانش بنیان کمک کند.

دکتر دیندار خاطرنشان کرد؛ ما در تلاشیم تا در گام نخست گفتمان شبکه سازی در میان روسای مراکز رشد  شکل گرفته و در گام بعدی شبکه سازی را در بین واحدهای فناور مستقر داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت های موجود در راستای توسعه زیست بوم نوآوری در سطح کشور بهره ببریم.

وی تصریح کرد؛ هم اکنون نشست های مستمری با روسای پارک های علم و فناوری سطح کشور، و مسئولین مراکز فناوری و نوآوری کشور داریم و در تلاشیم نشست های این چنینی را در راستای توسعه و پیشرفت مراکز پربار تر برگزار کنیم .

دکتر دیندار در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در کل کشور ۲۴۶ مرکز رشد و ۵۲ پارک علم و فناوری فعال هستند گفت: که از این میزان ۱۲ پارک و ۳۶ مرکز رشد در تهران فعال هستند که این ظرفیت بسیار خوبی است تا مدیران مراکز و در نهایت کارمندان را  نسبت به دانش کسب و کار ارتقا دهیم .

وی با اشاره به اینکه امروزه با توجه به تحولات روزمره در زیست بوم های اقتصادی دنیا، ضروری است دانش کسب و کار به صورت مرتب در میان راهبران مراکز نوآوری و فناوری کشور ارتقا یابد گفت؛ اینگونه نشست ها این مقدمات را فراهم می کند و تجربه ها  و دانش به اشتراک گذاشته می شود .

رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور ادامه داد، برخی کارگاه های توانمندسازی و آموزشی در راستای دانش کسب و کار برنامه ریزی شده است اما ضرورت این برنامه ها ایجاد این شبکه به صورت خودجوش در میان مراکز راهبردی کسب و کار است .

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید نظام نواوری کشور  به سمت نظام نواوری باز حرکت کند و در این راستا باید زیرساخت های نظام نواوری در کشور شکل گرفته تا گفتمان این نظام توسعه یابد تصریح کرد؛ در این میان موضوع حقوق مالکیت فکری که نقش بسزایی در شکل گیری نظام نوآوری دارد باید جدی گرفته شود تا توانمندی مراکز نوآوری و فناوری ما روز به روز افزایش یابد که جایگاه واقعی خود را در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و رقابت پذیری اقتصاد کشور در زیست بوم های بین المللی پیدا کند.