پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور ترویج کارآفرینی دانش بنیان و کمک به مهارت افزایی شرکت های نوپا مجموعه ای از خدمات رشددهی، نظارت، تجاری سازی، ارتباط و تعاملات را به اعضای پارک ارائه می کند. پارک به همراه مجموعه ای از متخصصان و اساتید تلاش می کند به اعضا در راستای حل مشکلات علمی، حقوقی و تجاری کمک کرده و مسیر ورود شرکت ها به بازار را هرچه بیشتر هموار کند.