روسای پیشین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


دکتر هاشمی

مرحوم سید جلال الدین هاشمی

دکترا، مهندسی شیمی از دانشگاه مک گیل کانادا، (مسئول راه اندازی) 1381-1383
دکتر معصومی

ناصر معصومی

دکترا،مهندسی برق از دانشگاه واترلو کانادا، 1385-1384
طلایی

علیرضا طلایی

دکترا،علوم گیاهی از دانشگاه ویکتوریا منچستر انگلیس، 1386-1385
عموعابدینی

قاسم عمو عابدینی

دکترا،بیوتکنولوژی از دانشگاه آخن آلمان، 1390-1387
راشدی1

حمید راشدی

دکترا،مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت، 1391-1390
سیف الدین1

امیرعلی سیف الدین

دکترا،مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر، 1393-1391
صدیق

محمد جعفر صدیق

دکترا، مهدسی مکانیک از دانشگاه مک گیل کانادا، 1396-1393