روسای پیشین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


دکتر هاشمی

مرحوم دکتر سید جلال الدین هاشمی

دکترا، مهندسی شیمی از دانشگاه مک گیل کانادا، (مسئول راه اندازی) 1381-1383
دکتر معصومی

دکتر ناصر معصومی

دکترا،مهندسی برق از دانشگاه واترلو کانادا، 1385-1384
طلایی

دکتر علیرضا طلایی

دکترا،علوم گیاهی از دانشگاه ویکتوریا منچستر انگلیس، 1386-1385
عموعابدینی

دکتر قاسم عمو عابدینی

دکترا،بیوتکنولوژی از دانشگاه آخن آلمان، 1390-1387
راشدی1

دکتر حمید راشدی

دکترا،مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت، 1391-1390
سیف الدین1

دکتر امیرعلی سیف الدین

دکترا،مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر، 1393-1391
صدیق

دکتر محمد جعفر صدیق

دکترا، مهندسی مکانیک از دانشگاه مک گیل کانادا، 1396-1393
IMG_1131

دکتر عباس زارعی هنزکی

فوق دکترا، متالورژي و مواد از دانشگاه مک گیل کانادا ، 1396-1400