آموزش

آموزش کسب و کار ( تجربه مفید است ولی برای شروع، آموزش ببینید)

برای راه اندازی کسب و کار یا پیدا کردن شغل مناسب، باید دارای مهارت هایی باشید که برای کسب این توانمندی‌ها نیاز به آموزش دارید.

حوزه های آموزش:

  • مبانی کارآفرینی و مهارت های راه اندازی و اداره کسب و کار
  • مهارت های عملی و حرفه ای مورد نیاز برای پیدا کردن شغل مناسب

آموزش ها به صورت کارگاه (تئوری و یا عملی) و کوتاه مدت می باشد و گواهی پایان دوره توسط پارک صادر می شود.

از جمله دوره های آموزشی برگزار شده در پارک در سال های اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بوم ناب کسب و کار
• جذب سرمایه در شرکت‌های نوپا
• الزامات حقوقی کسب و کارهای اینترنتی
• سازوکار تأمین مالی و ورود به فرابورس ایران
• تدوین مدل درآمدی ( business model) و طراحی ارزش پیشنهادی
• آشنایی با شرکت‌های دانش بنیان، الزامات و مزایای آن
• حلقه‌های تأمین مالی نوآوری در فرابورس ایران
• تجربه موفق در جذب سرمایه و تجاری‌سازی
• خلاقیت و پرورش ایده در کسب و کار
• اصول مذاکره با سرمایه‌گذار